Hekimlere insan hakları ve işkence hatırlatması

16:24

JINHA

İSTANBUL - TTB, ATUD ve TİHV son dönemde sıklıkla kamuoyuna yansıyan işkence ve hak ihlallerine karşı harekete geçerek, "İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Hekim Tutum Belgesi" hazırladı. Hazırlanan belgeyi kamuoyuyla paylaşan meslek örgütleri hekimlere seslendi.

Türk Tabipler Birliği (TTB), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), OHAL uygulamaları sırasında yaşanan insan hakları ve adli tıp sorunları nedeniyle, hekimlerin mesleki uygulamalarına destek olmak amacıyla hazırladıkları "İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Hekim Tutum Belgesi"ni kamuoyu ile paylaştı. İstanbul Tabip Odası'nda basın toplantısı düzenlenen toplantıya THİV Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TTB Başkanı Raşit Tükel ve ATUD Başkanı Prof. Dr. Kadir Arıcan katıldı.

Hazırlanan belgeyi kamuoyuyla paylaşan meslek örgütleri, “Her ne koşulda olursa olsun işkencenin karşısında olduğumuzu bildiriyor, bu koşullarda bir kez daha kamuoyunu hekimliğin temel mesleki değerleri ve tutumu konusunda bilgilendirme ihtiyacı duyuyoruz” diyerek hekimlere de seslendi.

'Devlet yükümlülüğünü yerine getirmiyor'

Toplantıda konuşan THİV Başkanı Şebnem Korur Fincancı, darbe girişimi ardından gözaltına alınan kişilerin muayenelerine giren hekimlerin de baskı altında olduklarına vurgulayarak, "Hiçbir şeklide sağlıklı değerlendirme yapma olanakları olmayacaktır. Devlet işkence yapmama yükümlülüğünü yerine getirmiyor. Bu yasa adı altında yapılan yasa dışı uygulamalara bir an önce son verilmelidir” dedi.

Konuşmaların ardından toplantı soru cevap kısmıyla sona erdi.

(rt/sy)